Berichten

Staatsbosbeheer trapte woensdag 23 maart het Internationaal Jaar van de Bossen af. In ruim 400 gemeenten werd op die dag de 55e Nationale Boomfeestdag gevierd. Meer dan 115.000 kinderen planten in heel het land die dag zo’n 260.000 bomen.

Tegelijkertijd werd in Rotterdam een kunstwerk van Christien Meindertsma gepresenteerd tijdens de culturele manifestatie ‘Make a Forest’. Dit kunstwerk is door Meindertsma ontwikkeld in opdracht van Innovatienetwerk. De installatie verbeeldt de relatie tussen de productie en de consumptie van goederen en diensten uit de Nederlandse natuur. Deze zomer is het kunstwerk te zien in het voormalige zendstation Radio Kootwijk.

Multifunctionaliteit van het bos
Staatsbosbeheer vraagt met het Jaar van de Bossen aandacht voor de multifunctionaliteit van het Nederlandse bos en het belang van duurzaam bosbeheer. In Nederland beheert Staatsbosbeheer ruim 90.000 hectare bos, ongeveer een kwart van het totale bosareaal in Nederland. Nederlanders zijn met een gebruik van 1 m3 hout per persoon per jaar grootverbruikers. Het overgrote deel van dat hout komt uit het buitenland, waar het soms nog gewonnen wordt uit oerbossen, zoals tropisch regenwoud.

Variatie
In Nederland hebben we geen oerbossen meer. Al het bos is aangeplant. Voornamelijk in de eerste helft van de vorige eeuw en meestal speciaal voor de houtproductie. Hout was namelijk nodig voor de mijnbouw. De bossen bestonden destijds voornamelijk uit naaldbomen, keurig in rijen geplant, van dezelfde leeftijd. Dergelijke bossen zijn, kwetsbaarder voor storm en brand, minder rijk aan plant- en diersoorten. Gelukkig zijn de laatste decennia onze Nederlandse bossen gevarieerder geworden en bestaan nu uit veel meer verschillende soorten loof- en naaldbomen en bomen van verschillende leeftijden.

Kappen
Veel mensen vinden het zonde als er bomen gekapt worden. Toch leidt juist houtoogst tot een bos met een variatie aan bomen van verschillende leeftijden en soorten, dat gezonder is en onderkomen biedt aan verschillende vogels, zoogdieren, insecten, bomen, planten en paddenstoelen. En zonder vernieuwing van bossen is er in de toekomst helemaal geen bos meer en dus ook geen hout meer over. Duurzaam beheer is noodzakelijk voor de toekomst van de Nederlandse bossen. Niet alleen voor de mens, maar ook voor planten en dieren.

Bron:
Staatsbosbeheer

Van 2003-2007 is onderzocht hoe vaste planten het best kunnen worden toegepast in Nederlands openbaar groen. Hiervoor zijn veel beplantingen gedurende enkele jaren gevolgd en gefotografeerd, is een literatuurstudie gedaan en zijn betrokken bedrijven en gemeentes geïnterviewd. Dit rapport geeft aan welke functies vaste planten in de stad hebben. Vaste planten zijn vooral belangrijk, omdat ze met hun grote variatie op een klein oppervlak het gemis aan openbaar groen in steden deels kunnen compenseren. Ze kunnen in veel situaties worden ingezet, waarvan het gebruik als bodembedekker in vakbeplanting het bekendst is. Het rapport illustreert nog 20 andere situaties en beschrijft de noodzakelijke eigenschappen waarover onderhoudsvriendelijke planten moet beschikken. Er worden daarnaast 20 goede plantensoorten beschreven met hun specifieke eigenschappen.

Volledige informatie:
Download hier het rapport
U kunt een gedrukt exemplaar van het rapport bestellen
Download hier de samenvatting

Ook interessant:
Vaste planten, openbaar groen, beheer

Bron:
Wageningen UR / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V (Margareth Hop)