Groen dicht­bij voor de mees­te Neder­lan­ders

Ver­uit de mees­te Neder­lan­ders heb­ben groen in de buurt van hun huis. Bij­na negen­tig pro­cent woont op 1 kilo­me­ter afstand van een bos, park, plant­soen, of een ander open natuur­lijk ter­rein. Dat meldt het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek (CBS). De gemid­del­de afstand naar het dichtst­bij­zijn­de park of plant­soen is 1 kilo­me­ter. Een bos ligt […]

Neder­lan­ders tevre­den over groen in woon­om­ge­ving

De mees­te Neder­lan­ders zijn tevre­den over het groen in hun direc­te woon­om­ge­ving en in een straal van 15 kilo­me­ter daar­om­heen. Dat geldt iets min­der voor men­sen in de gro­te ste­den dan voor men­sen daar­bui­ten. De tevre­den­heid is het laagst in de 40 aan­dachts­wij­ken. Dat blijkt uit de Bele­vings­waar­den­mo­ni­tor Nota Ruim­te 2009 die Alter­ra in opdracht […]