Berichten

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Daarom heeft het hoogheemraadschap een subsidieregeling vastgesteld, die de aanleg van natuurvriendelijke oevers door particulieren en organisaties stimuleert. Subsidie voor 2012 kan nu worden aangevraagd.

Meer planten en dieren
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij een oeverbegroeiing langs een watergang aanwezig is. Een oever wordt natuurvriendelijker naarmate er meerdere soorten planten en dieren voorkomen. Een natuurvriendelijke oever heeft een zeer geleidelijke overgang van nat naar droog: een flauw talud, waarop een weelderige oevervegetatie aanwezig is. Dergelijke oevers bieden ruimte en leefmogelijkheden aan allerlei planten en dieren in en langs het water.

Voor wie is de regeling?
De regeling geldt voor particulieren, bedrijven, (semi-)overheden en (gesubsidieerde) organisaties binnen het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard die een natuurvriendelijke oever aan willen leggen. Een aantal projecten is uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk plan en projecten, waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met het hoogheemraadschap. Projecten van overheden waarmee het waterschap samenwerkt, komen niet in aanmerking voor deze regeling. Mensen die voor de subsidie in aanmerking willen komen, dienen voor 1 april 2012 een aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier kan worden opgevraagd bij het hoogheemraadschap of kan worden gedownload via de website van Schieland en de Krimpenerwaard.

Wat houdt de regeling in?
De regeling houdt in dat een vergoeding wordt gegeven voor de (extra) kosten voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. De vergoeding bedraagt maximaal negentig procent van dat bedrag. Jaarlijks wordt beoordeeld welke projecten het meest kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. De toekenning vindt plaats in volgorde van verwacht nut en beschikbaar budget.

Klik hier voor meer informatie »

“Natuur in de stad is belangrijk: bomen en planten zuiveren lucht en water, vangen fijn stof op en werken dempend op geluid en temperatuur. Groen bevordert daarnaast de gezondheid en draagt bij aan de leefbaarheid van wijken”, aldus  IVN Veenendaal-Rhenen. Met ‘Groene stapstenen’ zorgen IVN Veenendaal-Rhenen en Groei&Bloei voor natuurvriendelijke tuinen in Veenendaal.

In stedelijke omgevingen zijn tuinen belangrijk voor de ontwikkeling van de natuur in de stad. Natuurvriendelijke tuinen kunnen, samen met openbare groenvoorzieningen, een groene lint natuur vormen door een wijk. IVN Veenendaal-Rhenen en Groei&Bloei willen inwoners van Veenendaal informeren en helpen hun tuin natuurvriendelijk in te richten. Zo zorgen mensen zelf voor een leefbare, groene wijk. 

Certificaat Groene Stapsteen

Wanneer inwoners van Veenendaal hun tuin natuurvriendelijk hebben ingericht,  kan de tuin gekeurd worden. Als aan bepaalde criteria voldaan wordt, krijgt de men het certificaat Groene Stapsteen. Om samenwerking van bewoners te bevorderen, krijgt de straat waar meerdere mensen groene-stapstenen-certificaten hebben behaald, officieel van de gemeente het certificaat Groene straat uitgereikt door middel van een bord onder de straatnaam.

Aan de slag
Woon jij in Veenendaal en wil je aan de slag met de Groene stapstenen? Kijk dan op www.ivnveenendaal-rhenen.nl/groenestapstenen. Op deze site staan allerlei links naar tips en trucs, maar ook adressen waar je terecht kunt voor advies of tuinbenodigdheden.  Maar IVN Veenendaal – Rhenen doet meer. De IVN-afdeling zal jaarlijks een informatiemarkt en workshops organiseren om mensen verder op weg te helpen.

Inspiratie voor andere IVN’ers
IVN-afdelingen die ook een project als Groene stapstenen willen inzetten in hun gemeente kunnen hier het plan van IVN Veenendaal-Rhenen bekijken:
www.ivnveenendaal-rhenen.nl/groenestapstenen/documenten/project.pdf

Bron:
INV Nederland

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.