Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom heeft het hoogheemraadschap een subsidieregeling vastgesteld, die de aanleg van natuurvriendelijke oevers door particulieren en organisaties stimuleert. Subsidie voor 2012 kan nu worden […]

Natuurvriendelijke tuinen & wijken met 'Groene stapstenen' in Veenendaal-Rhenen

“Natuur in de stad is belangrijk: bomen en planten zuiveren lucht en water, vangen fijn stof op en werken dempend op geluid en temperatuur. Groen bevordert daarnaast de gezondheid en draagt bij aan de leefbaarheid van wijken”, aldus  IVN Veenendaal-Rhenen. Met ‘Groene stapstenen’ zorgen IVN Veenendaal-Rhenen en Groei&Bloei voor natuurvriendelijke tuinen in Veenendaal. In stedelijke […]