Speel­na­tuur voor kin­de­ren met han­di­cap

Begin novem­ber is Natuur­mo­nu­men­ten in samen­wer­king met Reva­li­da­tie­fonds, Fonds ver­stan­de­lijk gehan­di­cap­ten, NSGK (Neder­land­se Stich­ting voor het Gehan­di­cap­te Kind), de Speel­tuin­ben­de en Ken­nis­cen­trum Groen & Han­di­cap het pro­ject ‘Natuur voor ieder­een’ gestart. De eer­ste con­cre­te stap is de aan­leg van Speel­na­tuur van OERRR bij Bezoe­kers­cen­trum Oister­wijk. Op deze natuur­lij­ke speel­plek kun­nen in de toe­komst álle kin­de­ren, […]

De stad Utrecht krijgt nieuw bos

In Utrecht wor­den op land­goed Haar­zui­lens de komen­de maand 70.000 bomen geplant. Het nieu­we Park­bos de Haar krijgt een groot­te van hon­derd­vijf­tig voet­bal­vel­den. Natuur­mo­nu­men­ten wil met de aan­leg van het bos rond­om Kas­teel de Haar in West-Utrecht de stad groe­ner maken. De natuur­or­ga­ni­sa­tie wil ook ande­re stads­ran­den aan­pak­ken. In het park­bos wor­den zo’n vijf­tig ver­schil­len­de […]