Berichten

Begin november is Natuurmonumenten in samenwerking met Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), de Speeltuinbende en Kenniscentrum Groen & Handicap het project ‘Natuur voor iedereen’ gestart. De eerste concrete stap is de aanleg van Speelnatuur van OERRR bij Bezoekerscentrum Oisterwijk. Op deze natuurlijke speelplek kunnen in de toekomst álle kinderen, dus ook kinderen met een handicap, samen de natuur beleven. Het project is mogelijk dankzij een bijdrage van € 1,9 miljoen van de Nationale Postcode Loterij.
Natuur voor iedereen!
Dat is de ambitie van de projectpartners. Met het project willen de organisaties de natuur toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Voor ruim 4 miljoen Nederlanders is het bezoeken van natuurgebieden namelijk een lastige opgave. Zandpaden, klaphekjes of gebrekkige parkeerplaats vormen voor deze groep soms onneembare hindernissen, bijvoorbeeld door gebruik van een rollator, rolstoel of kinderwagen. De komende drie jaar worden 40 natuurgebieden aangepakt om iedereen van de natuur te kunnen laten genieten, waarbij ook de doelgroep kinderen specifieke aandacht krijgt. Het natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen is één van de eerste.
Voorzieningen en goede informatie
‘Natuur voor iedereen’ benadert toegankelijkheid via vijf sporen. Naast de bereikbaarheid en het weghalen van fysieke hindernissen op de routes is het geven van goede informatie zeker zo belangrijk, zowel in het gebied maar ook al op de website en via andere communicatiekanalen. Door goede informatie te verstrekken kan iedereen zelf inschatten of een route geschikt is. Ook wordt gekeken naar het vergroten van de bekendheid van de natuurrecreatie bij de doelgroep, en gaan we zorgen dat mensen zich welkom voelen.
Bron: natuurmonumenten.nl

In Utrecht worden op landgoed Haarzuilens de komende maand 70.000 bomen geplant. Het nieuwe Parkbos de Haar krijgt een grootte van honderdvijftig voetbalvelden.
Natuurmonumenten wil met de aanleg van het bos rondom Kasteel de Haar in West-Utrecht de stad groener maken. De natuurorganisatie wil ook andere stadsranden aanpakken.
In het parkbos worden zo’n vijftig verschillende soorten bomen en struiken geplant. Ook komen er wandelpaden, weides, fietspaden, vijvers en speelplekken.
In vergelijking met Rotterdam en Amsterdam heeft de gemeente Utrecht maar weinig groen. Hoewel de stad sinds 2009 er 25 procent meer groen bij heeft gekregen, blijft Utrecht met 53 vierkante meter groen per inwoner achter op de hoofdstad (64 vierkante meter per inwoner) en Rotterdam (77 vierkante meter per inwoner), blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Alterra.
Amsterdam
Behalve in Utrecht heeft Natuurmonumenten ook plannen in onder meer de gebieden IJdoorn bij Amsterdam, de Onlanden bij Groningen en de Vlinderstrik bij Rotterdam.
Volgens Natuurmonumenten zijn mensen steeds meer in een stedelijke omgeving gaan wonen. De organisatie vindt het zorgelijk dat Nederland in honderd jaar tijd is uitgegroeid “tot een metropool met hier en daar een plukje groen”.
Om de natuur dichter bij de mens te brengen begint Natuurmonumenten met de bosaanleg in samenwerking met Nederlanders, die mede-eigenaar kunnen worden door een boom te kopen.
 
Bron: ANP