VHG Groen­prijs voor Green Deal 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur

Dins­dag 6 sep­tem­ber, was het Duur­za­me Dins­dag. In de Oude zaal van de Twee­de Kamer nam staats­e­cre­ta­ris Dijks­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu de kof­fer in ont­vangst met maar liefst 511 voor­stel­len om Neder­land duur­za­mer te maken. Ook wer­den er prij­zen uit­ge­reikt voor de meest inno­va­tie­ve idee­ën en pro­jec­ten. De VHG Groen­prijs ging naar de Green […]

ASR opent ‘groen’ hoofd­kan­toor in Utrecht

Ver­ze­ke­raar ASR heeft woens­dag­mid­dag in Utrecht zijn gere­no­veer­de hoofd­kan­toor geo­pend. Een groen hoofd­kan­toor, want op bedrij­ven­ter­rein Rijns­weerd staat nu één van de meest ener­gie­zui­ni­ge gebou­wen van Neder­land. Het gebouw tegen­over het pro­vin­cie­huis in Utrecht is vol­gens ASR een knap staal­tje duur­zaam bou­wen. Er is zeker drie jaar aan geklust. Het hoofd­kan­toor van de ver­ze­ke­raar heeft […]