Bos­koop plant 45 bomen na recon­struc­tie

Na de reno­va­tie van de weg in het Zuid­wijk in Bos­koop wordt nu de recon­struc­tie afge­rond met het plan­ten van een 45-tal bomen langs de weg. De bomen zijn van het soort Acer rubrum “Scanlon”, een smal­le zuil­vor­mi­ge boom wel­ke prach­ti­ge herfs­tin­ten ver­toond. De bomen wor­den ver­spreid langs de weg geplaatst. Dit gebeurd daar waar […]

Prins Bern­hard Bos wordt 10 jaar na aan­plant geëvalueerd

Ruim tien jaar gele­den is het Prins Bern­hard Bos in het recre­a­tie­ge­bied Haar­lem­mer­meer aan­ge­legd. Op kor­te ter­mijn start de eva­lu­a­tie van dit pro­ject waar­in wordt onder­zocht of de aan­na­mes die des­tijds zijn gemaakt ook zijn uit­ge­ko­men. Prins Bern­hard Bos is een 10 hec­ta­re groot proef­pro­ject van de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor. Het doel van het pro­ject is […]