Bos­koop plant 45 bomen na recon­struc­tie

Na de reno­va­tie van de weg in het Zuid­wijk in Bos­koop wordt nu de recon­struc­tie afge­rond met het plan­ten van een 45-tal bomen langs de weg. De bomen zijn van het soort Acer rubrum “Scanlon”, een smal­le zuil­vor­mi­ge boom wel­ke prach­ti­ge herfs­tin­ten ver­toond.

De bomen wor­den ver­spreid langs de weg geplaatst. Dit gebeurd daar waar de berm breed genoeg is, dit om in de toe­komst geen over­last voor het ver­keer te ver­oor­za­ken. Ver­der wor­den op de bre­de­re berm naast het in oost-west rich­ting gele­gen weg­vak een 10-tal bomen van het soort Betu­la albo­si­nen­sis “Fascination” geplaatst.

Bron:
Gemeen­te Bos­koop