Kwar­tet­spel met mooi­ste afbeel­din­gen van Deven­ter par­ken

Tien­tal­len prach­ti­ge kleurenfoto’s van het groen in Deven­ter zijn gebun­deld in een aan­trek­ke­lijk en leer­zaam Par­ken­kwar­tet­spel. Ama­teur­fo­to­gra­fen leg­den hun gevoel en bele­ving bij de par­ken in Deven­ter vast in foto’s. De mooi­ste zijn gebruikt voor het kwar­tet­spel dat van­af deze week te koop is. Deven­ter heeft vele mooie groe­ne juweel­tjes, zoals het Rij­s­ter­borg­her­park, Nieu­we Plant­soen […]

Plat­form ‘Mooi Deven­ter’ orga­ni­seert ‘mooi­ste tuin’ en ‘mooi­ste boom’ van Deven­ter

Om de inwo­ners van de gemeen­te Deven­ter te betrek­ken bij de groen­com­pe­ti­tie van Enten­te Flo­ra­le, orga­ni­seert het plat­form ‘Mooi Deven­ter’ de com­pe­ti­tie ‘de mooi­ste tuin van Deven­ter’. Ook vindt er een com­pe­ti­tie ‘de mooi­ste boom van Deven­ter’ plaats. Bei­de com­pe­ti­ties wor­den door een vak­kun­di­ge jury beoor­deeld. Deven­ter doet dit jaar mee aan de groen­com­pe­ti­tie van […]

Tui­nen­wed­strijd: ‘Wie heeft de mooi­ste mini-tuin van Limburg?’

Media Groep Lim­burg orga­ni­seert dit jaar voor de vijf­de keer een tui­nen­wed­strijd waar­in deze keer de mini-tuin cen­traal staat. De wed­strijd is inmid­dels al uit­ge­groeid tot een eve­ne­ment waar veel Lim­burg­se tuin­lief­heb­bers naar uit­kij­ken. Deel­na­me is moge­lijk in drie categorieën: de bal­k­on­tui­nen, dak­tui­nen en klei­ne stads­tui­nen (maxi­maal 30 tot 35 vier­kan­te meter).  Een jury, bestaan­de […]