Woning­cor­po­ra­tie Yme­re hoofd­spon­sor van de Open Monu­men­ten­dag

Woning­cor­po­ra­tieY­me­re is voor de vijf­de maal op rij hoofd­spon­sor van de Open Monu­men­ten­dag in Haar­lem en Amster­dam op 8 en 9 sep­tem­ber. Dit jaar heeft de Open Monu­men­ten­dag 2012 als the­ma ‘Groen van Toen’. Er wordt stil gestaan bij de rol, het belang en de bete­ke­nis van het groen in rela­tie tot monu­men­ten. Open­stel­ling en […]

The­ma Open Monu­men­ten­dag 2012: Groen van Toen

Het the­ma van de Open Monu­men­ten­dag is Groen van Toen. Bezoe­kers kun­nen dit jaar ont­dek­ken hoe de natuur in Neder­land door de eeu­wen heen door men­sen­han­den is bewerkt. Natuur­lijk weten we dat tui­nen en par­ken zijn ont­wor­pen en aan­ge­legd, maar in Neder­land is vrij­wel alle natuur bewerkt; van wil­de dui­nen­rij­en en zand­vlak­tes tot monu­men­ta­le beu­ken­bos­sen. […]