Nieu­we bomen voor Mont­foort en Oude­wa­ter

Langs de pro­vin­ci­a­le weg N228 in Mont­foort en Oude­wa­ter wor­den door de pro­vin­cie nieu­we bomen geplant. De bomen komen hier om het land­schap De Utrecht­se Waar­den te ver­ster­ken, aan­ge­zien er de afge­lo­pen jaren een aan­tal bomen zijn gekapt langs pro­vin­ci­a­le wegen in dit gebied. Gede­pu­teer­de van de pro­vin­cie Utrecht Rem­co van Lun­te­ren en wet­hou­der van […]

Gemeen­te Mont­foort en pro­vin­cie beplan­ten rand IJs­sel­veld

Ten wes­ten van IJs­sel­veld werkt de gemeen­te Mont­foort samen met pro­vin­cie Utrecht aan de beplan­ting langs de wegen. De beplan­ting aan de west­kant van IJs­sel­veld wordt in maart en april afge­rond en zorgt voor een groe­ne over­gang van het bedrij­ven­ter­rein naar het land­schap. Dank­zij de beplan­ting van de pro­vin­ci­a­le weg en Waard­se Dijk paral­lel aan […]