Berichten

Langs de provinciale weg N228 in Montfoort en Oudewater worden door de provincie nieuwe bomen geplant. De bomen komen hier om het landschap De Utrechtse Waarden te versterken, aangezien er de afgelopen jaren een aantal bomen zijn gekapt langs provinciale wegen in dit gebied.

Gedeputeerde van de provincie Utrecht Remco van Lunteren en wethouder van de gemeente Montfoort Rob Jonkers plantten onlangs samen de eerste van deze bomen. Gedeputeerde van Lunteren: “Veiligheid op onze wegen is voor ons enorm belangrijk. Helaas moeten daarbij soms bomen gekapt worden. Omdat we natuur en landschap ook belangrijk vinden, ben ik blij dat we deze bomen op een andere plek weer terug kunnen planten.”
 
100 bomen teruggeplant
Dankzij de goede samenwerking tussen de gemeentes Montfoort en Oudewater, de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden en de provincie Utrecht totaal worden er in de maanden november en december ruim 100 bomen en een aantal hagen en hakhout terug geplant. Dit gebeurt op die plekken waar dat mogelijk is wat betreft de landschapsinrichting, verkeersveiligheid en cultuurhistorie. Zo krijgt het zogenaamde oost-west lint nieuwe laanbeplanting en de noord-zuid lijn in Meerndijk beplanting met hakhout, wat goed past in het open landschap.

Bron:
Provincie Utrecht

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Ten westen van IJsselveld werkt de gemeente Montfoort samen met provincie Utrecht aan de beplanting langs de wegen. De beplanting aan de westkant van IJsselveld wordt in maart en april afgerond en zorgt voor een groene overgang van het bedrijventerrein naar het landschap. Dankzij de beplanting van de provinciale weg en Waardse Dijk parallel aan IJsselveld past het bedrijventerrein beter in de groene omgeving.

De beplantingswens komt voort uit het Landschapsontwikkelplan, waarin IJsselveld staat genoemd als locatie waar een zogenoemde groene buffer gewenst is. Een groene buffer verbeterd het landschapsbeeld van IJsselveld en maakt het contrast van een bedrijventerrein in een groene omgeving minder groot. De beplantingsplannen zijn besproken met omwonenden, zowel inwoners als bedrijven. Alle daarop binnengekomen reacties zijn meegenomen in de invulling van het beplantingsplan.

Streekeigen inrichting
In het winterseizoen 2009-2010 zijn de eerste bomen, knotbomen en een haag geplant. Dit voorjaar worden groepjes elzenhakhout, losse elzen en fruitbomen geplant. Ook voor de inrichting van de rotonde Willeskop hebben gemeente en provincie afspraken gemaakt. De rotonde krijgt een eenvoudige streekeigen inrichting die refereert aan de oeverwal van de rivier, de linten en de verkavelingsrichting van de Lopikerwaard. Daarnaast wordt een stuk grond langs de rotonde in de zomer van 2011 afgegraven, om daar een bloemrijke zone te creëren.

Bron:
Gemeente Montfoort