Nieuwe bomen voor Montfoort en Oudewater

Langs de provinciale weg N228 in Montfoort en Oudewater worden door de provincie nieuwe bomen geplant. De bomen komen hier om het landschap De Utrechtse Waarden te versterken, aangezien er de afgelopen jaren een aantal bomen zijn gekapt langs provinciale wegen in dit gebied.

Gedeputeerde van de provincie Utrecht Remco van Lunteren en wethouder van de gemeente Montfoort Rob Jonkers plantten onlangs samen de eerste van deze bomen. Gedeputeerde van Lunteren: “Veiligheid op onze wegen is voor ons enorm belangrijk. Helaas moeten daarbij soms bomen gekapt worden. Omdat we natuur en landschap ook belangrijk vinden, ben ik blij dat we deze bomen op een andere plek weer terug kunnen planten.”
 
100 bomen teruggeplant
Dankzij de goede samenwerking tussen de gemeentes Montfoort en Oudewater, de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden en de provincie Utrecht totaal worden er in de maanden november en december ruim 100 bomen en een aantal hagen en hakhout terug geplant. Dit gebeurt op die plekken waar dat mogelijk is wat betreft de landschapsinrichting, verkeersveiligheid en cultuurhistorie. Zo krijgt het zogenaamde oost-west lint nieuwe laanbeplanting en de noord-zuid lijn in Meerndijk beplanting met hakhout, wat goed past in het open landschap.

Bron:
Provincie Utrecht

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.