Tien mobie­le moe­ra­sei­ken in Hil­le­gom geplaatst

Ter ver­fraai­ing van het straat­beeld in de gemeen­te Hil­le­gom wor­den in de Haven­straat tien mobie­le moe­ra­sei­ken (Quer­cus palus­tris) van vier meter hoog geplaatst. Dit gebeurt op ver­zoek van de bewo­ners die de gemeen­te spe­ci­aal ver­zoch­ten om een meer natuur­lij­ke en groe­ne uit­stra­ling aan de geheel gere­no­veer­de Haven­straat te geven. Er is geko­zen voor het nieu­we […]

Moe­ra­sei­ken win­nen de boom­ver­kie­zing in Ensche­de

De Ensche­de­se boom­ver­kie­zing is gewon­nen door drie moe­ra­sei­ken aan de Papa­ver­straat in de Laa­r­es. Vol­gens stem­mers op de web­si­te boomverkiezing.nl heb­ben deze bomen de abso­lu­te X‑factor. De win­nen­de bomen zijn onge­veer 80 jaar oud. Met negen­tig stem­men von­den men­sen dat deze bomen de abso­lu­te X‑factor ver­die­nen. Stem­mers noem­den de drie bomen “een veel te mooi […]