Mil­len­ni­um­bos op Can­ner­berg uit­ge­breid met 9 hec­ta­re natuur

In het komen­de jaar wordt het Mil­len­ni­um­bos op de Can­ner­berg uit­ge­breid door de aan­plant van negen hec­ta­re nieu­we natuur. Dat maak­te wet­hou­der Ger­do van Groot­heest van­daag bekend. De uit­brei­ding van het Mil­len­ni­um­bos vormt de natuur­com­pen­sa­tie voor de A2-tun­­nel. In de komen­de weken wordt arche­o­lo­gisch onder­zoek in het gebied gedaan. In het voor­jaar van 2013 start […]

Mil­len­ni­um­bos Raams­donks­veer nadert apo­the­o­se

Met de aan­plant van hon­derd bomen op de Nati­o­na­le Boom­feest­dag gaat er op 23 maart toch echt een mil­len­ni­um­bos ver­rij­zen bij de zand­win­put van Caron, pal langs de A59 bij Raams­donks­veer. “Met hon­derd bomen tege­lijk krijg je echt het idee van een bos”, zegt wet­hou­der Lida Ver­schu­ren van Geer­trui­den­berg. De aan­plant van de hon­derd bomen […]