Millenniumbos op Cannerberg uitgebreid met 9 hectare natuur

In het komende jaar wordt het Millenniumbos op de Cannerberg uitgebreid door de aanplant van negen hectare nieuwe natuur. Dat maakte wethouder Gerdo van Grootheest vandaag bekend. De uitbreiding van het Millenniumbos vormt de natuurcompensatie voor de A2-tunnel. In de komende weken wordt archeologisch onderzoek in het gebied gedaan. In het voorjaar van 2013 start de daadwerkelijke aanplant.
In samenwerking met Avenue2 en het Projectbureau A2 is voor de natuurcompensatie een plan gemaakt om het Millenniumbos uit te breiden aan de zuidzijde. Door de gemeente Maastricht is overleg met het Limburgs Landschap een ontwerp opgesteld. Het plan voorziet in de aanplant van zeven hectare eiken-haagbeukenbos en twee hectare bloemrijk grasland. Daarmee wordt na dertien jaar een langgekoesterde wens gestand gedaan om het Millenniumbos uit te breiden.
Uitbreiding Millenniumbos
Het bos is in tweeën gedeeld door een laan van walnoten. Deze laan verbindt de weg langs het Albertkanaal met het bestaande Cannerbos en is georiënteerd op twee kleine €˜boomeilanden†rond de ontluchtingskokers van het ondergrondse gangenstelsel.  De twee hectare bloemrijk grasland is met name rond deze twee boomeilanden gesitueerd zodat ze als markant landschapselement  behouden blijven. Op de grens tussen akkers en bos wordt een gemengde Limburgse haag geplant. In het bos komen vooral soorten uit de regio, waaronder veel vruchtdragende soorten als hazelaar, sleedoorn, mispel, kweepeer, vogelkers, meidoorn, tamme kastanje, wilde appel, wilde peer, zomer- en wintereik. In totaal worden 3.600 haagplanten, 31.230 bomen en 78 walnootbomen aangeplant.
Achtergrond Millenniumbos
Op 22 maart 2000 werd onder grote belangstelling op boomplantdag 2000 het Millenniumbos geopend  op de westflank van de Cannerberg. Dit bos van 5 hectare was  een gezamenlijk initiatief van stichting het Limburgs Landschap, Omroep Limburg en de gemeente Maastricht. Hart van het Millenniumbos is een rond boomeiland met 20 beuken, die de eeuwen van onze jaartelling verbeelden. In het jaar 2000 werd iedere dag ergens in de provincie Limburg een zomereik geplant, en er tevens een in het Millenniumbos neergezet. Deze 365 bomen vormen het skelet van het bos. Bij de aanplant is rekening gehouden met de mooie vergezichten vanaf de Cannerberg.
Campagne Groen Maastricht
De aanplant past binnen de campagne €˜Groen Maastricht€™, waarbij de gemeente de komende jaren het groen in en rond de stad wil uitbreiden. Door het aanleggen van nieuwe parken, het aanplanten van nieuw groen, het opwaarderen van bestaande natuur en het verbinden van deze gebieden wordt Maastricht een stuk groener. Dat is goed voor de leefbaarheid en gezondheid, en de gevolgen van klimaatveranderingen worden beter opgevangen.
Lees ook
Maastricht investeert in groen in en rond de stad