Mil­len­ni­um­bos Raams­donks­veer nadert apo­the­o­se

Met de aan­plant van hon­derd bomen op de Nati­o­na­le Boom­feest­dag gaat er op 23 maart toch echt een mil­len­ni­um­bos ver­rij­zen bij de zand­win­put van Caron, pal langs de A59 bij Raams­donks­veer. “Met hon­derd bomen tege­lijk krijg je echt het idee van een bos”, zegt wet­hou­der Lida Ver­schu­ren van Geer­trui­den­berg.

De aan­plant van de hon­derd bomen langs de Oos­ter­hout­se­weg op 23 maart, op de plek waar nu nog het zand­de­pot is, bete­kent de apo­the­o­se van een plan dat al voor aan­vang van het mil­len­ni­um werd gebo­ren.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
BN de Stem