Veld­ho­ven heeft mil­joe­nen nodig voor het groen

De gemeen­te Veld­ho­ven heeft voor het het onder­houd van plant­soe­nen en het ver­van­gen van bomen tot en met 2013 zo’n € 10 mil­joen nodig. Dit staat in het Groen­be­heer­plan 2009–2013. De Bra­bant­se gemeen­te hecht veel waar­de aan het groen. Zo schrijft de gemeen­te in het groen­be­heer­plan dat groen een onder­deel is van de open­ba­re ruim­te […]

Mil­joe­nen bomen voor New York

De bur­ge­mees­ter van New York, Michael Bloom­berg heeft in zijn toe­spraak op de nati­o­na­le Dag van de Aar­de op 23 april jl. een ambi­ti­eus mili­eu­plan voor de mil­joe­nen­me­tro­pool New York gepre­sen­teerd. Niet alleen het Cen­tral Park, maar de hele stad zal de titel de “Groene Lon­gen” gaan ver­die­nen. In een 127 pun­ten plan staan de […]