Mil­joe­nen bomen voor New York

De bur­ge­mees­ter van New York, Michael Bloom­berg heeft in zijn toe­spraak op de nati­o­na­le Dag van de Aar­de op 23 april jl. een ambi­ti­eus mili­eu­plan voor de mil­joe­nen­me­tro­pool New York gepre­sen­teerd. Niet alleen het Cen­tral Park, maar de hele stad zal de titel de “Groene Lon­gen” gaan ver­die­nen. In een 127 pun­ten plan staan de details beschre­ven op wel­ke manier ze dit wil­len gaan rea­li­se­ren.