Mep­pel wil de groen­ste stad van Neder­land wor­den

Afge­lo­pen vrij­dag fiet­sten de jury­le­den van Enten­te Flo­ra­le door Mep­pel om de groe­ne stad in Dren­the te beoor­de­len. Onder­weg werd er gestopt bij bij­zon­de­re groe­ne plek­ken. Jury­voor­zit­ter Gerard de Wagt geeft aan dat Mep­pel qua groen en groen­be­le­ving veel te bie­den heeft. Op 27 okto­ber maakt de jury in Deven­ter bekend of Mep­pel in de […]

Wel­ke boom heeft de X‑factor in Mep­pel?

In Mep­pel vindt de komen­de zes weken de bomen­ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor?’ plaats. Wet­hou­der Egbert van Dijk gaf op 16 april het start­schot voor de ver­kie­zin­gen door zijn favo­riet, de konink­lij­ke boom in het Bea­trix­plant­soen, bekend te maken.  Boom­ver­kie­zing­site van de gemeen­te Mepel » Bron:Boom­ver­kie­zingApril 2009