Groen dicht­bij voor de mees­te Neder­lan­ders

Ver­uit de mees­te Neder­lan­ders heb­ben groen in de buurt van hun huis. Bij­na negen­tig pro­cent woont op 1 kilo­me­ter afstand van een bos, park, plant­soen, of een ander open natuur­lijk ter­rein. Dat meldt het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek (CBS). De gemid­del­de afstand naar het dichtst­bij­zijn­de park of plant­soen is 1 kilo­me­ter. Een bos ligt […]

Uden legt mees­te CO2 vast met boom­aan­plant

De gemeen­te Uden uit Noord-Bra­­bant mag zich de win­naar noe­men van de CO2-Bomen­­prijs 2011. Dit nadat ze twee keer eer­der de twee­de prijs ont­vin­gen! De prijs wordt dit jaar voor de zes­de keer toe­ge­kend aan de gemeen­te die de mees­te kg CO2 per inwo­ner vast­legt met het plan­ten van bomen op Boom­feest­dag. Uden plant­te op […]