Berichten

De gemeente Hoorn neemt extra maatregelen om de levensduur van de oude kastanjes op de Johan Messchaertstraat te verlengen. De bomen krijgen meer ruimte. De tien parkeerplaatsen grenzend aan de bomen worden weggehaald en vervangen door gras.

Verder wordt de openbare verlichting verder van de bomen verplaatst richting de weg. Volgens planning voert de gemeente deze maatregelen in de zomermaanden uit.  De kosten voor de extra maatregelen zijn 29.000 euro.

Bomen niet laten vervangen
De kastanjebomen in het eerste deel van de Johan Messchaertstraat zijn in slechte conditie. In de jaren negentig heeft de gemeente maatregelen genomen om de omstandigheden voor de bomen te verbeteren.

Deze hebben niet geleid tot een zichtbare verbetering van de conditie van de bomen. Vorig jaar is voorgesteld om de bomen in één keer te laten vervangen door nieuwe kastanjebomen. Daar waren omwonenden op tegen. Toen heeft het college besloten de oude bomen te laten staan en ze zo lang mogelijk in leven te houden. Door de oude kastanjes meer ruimte te geven, hoopt het college de levensduur van deze bomen te kunnen verlengen.

Geen bezwaar
Omwonenden hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verwijderen van de parkeerplaatsen, als er op een andere plek geparkeerd kan worden.

Bron:
Gemeente Hoorn

Voor het planten van nieuwe bomen komt de gemeente Nijmegen aan de Hatertseweg met unieke ondergrondse maatregelen die ervoor zorgen dat de bomen ten minste 40 jaar kunnen blijven staan, zonder overlast te veroorzaken met wortelopdruk.

Voor de nieuwe bomen worden ondergronds grote kunststof bakken geplaatst die afgesloten worden met een betonnen deksel.

De voorziening vangt de druk van de bovenliggende verharding en de verkeersbelasting op zodat de boomwortels zich in een losse, niet verdichte grond op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen.

Hoge grondwaterstand
De wijk Hatert kampt met een hoge grondwaterstand. De plataanbomen die onlangs aan de Hatertseweg zijn gekapt, zijn in het verleden zonder ondergrondse voorzieningen geplant en kenden daardoor een zeer beperkte voedselvoorziening. Hierdoor zijn grote wortelopdrukproblemen ontstaan en was er sprake van een ongezonde leefomgeving voor de bomen.

Het systeem wordt deze week geplaatst, eind oktober wordt de weg dichtgemaakt. Eind november worden 38 nieuwe lindebomen geplant. Begin december zijn de werkzaamheden aan de Hatertseweg tussen de Grootstalselaan en de Couwenbergstraat gereed.

Bron:
Gemeente Nijmegen