Berichten

Door de klimaatverandering neemt in de zomer het aantal zware buien toe. Bij  kortdurende  extreme buien, zoals die van de afgelopen dagen, blijft op sommige plaatsen even water op straat staan. Een handige en betaalbare maatregel hier tegen is het benutten van wegen en groen om water korte tijd op te slaan.

De verstening van particuliere terreinen neemt de laatste jaren toe. Terwijl gebruik van doorlatende verharding en meer plekken met groen of grind juist een oplossing bieden voor het gedeeltelijk opnemen van het water in de bodem.

Rioolvervanging
Bij rioolvervanging is vergroting van de riolering ook mogelijk. Vergroting van de afvoercapaciteit zal water op straat echter nooit helemaal voorkomen. Het benutten van wegen en groen om water korte tijd op te slaan is een handigere en beter betaalbare maatregel.

Platform
Dit schrijft Stichting RIONED. Stichting RIONED is het platform voor de rioleringszorg in Nederland, waarin overheden,  bedrijven en onderwijsinstellingen participeren. De belangrijkste taak van RIONED is het  beschikbaar stellen van kennis aan de betrokken partijen. Stichting RIONED doet continu onderzoek naar de meest effectieve en efficiënte methoden van rioleringsbeheer om Nederland schoon en veilig te houden.

De gemeente Den Haag stelt tot en met 2014 €9,5 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen en energiezuinig maken van woningen in particulier bezit. Het geld gaat niet alleen naar kwetsbare wijken. Verenigingen van eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor ‘groen’ onderhoud, zoals isolerende maatregelen en groene daken.

Volgens de gemeente zijn de meeste woningen in de stad redelijk tot goed onderhouden, maar wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) wil beter. “Het ambitieniveau ligt hoog. De komende jaren gaan we huiseigenaren overtuigen dat het loont hun woningen goed te onderhouden en duurzamer te maken.” De samenwerking met bewoners en partijen is volgens Norder essentieel voor de slaagkans van de projecten.

De zogenoemde VvE-balie, die Haagse verenigingen van eigenaren ondersteunt, vervult een belangrijke rol in het realiseren van die ambitie.

Groen als isolatie
Om het onderhouden van gevels en daken voor VvE’s eenvoudiger te maken, geeft de gemeente Den Haag onder meer een onderhoudsadvies voor de lange termijn. Met dit advies in de hand kunnen verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor ‘groen’ onderhoud, zoals isolerende maatregelen en groene daken.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Den Haag