Waterschap Aa en Maas pleit voor groene daken

Waterschap Aa en Maas stimuleert het slimmer en duurzaam omgaan met hemelwater in dorp en stad, waaronder het aanleggen van groene daken. Deze stimuleringsregeling geldt voor vegetatiedaken van minimaal 1.000 m2 oppervlak en geldt niet voor kleinschalige aanvragen. Particulieren kunnen wel gezamenlijk met de straat of de woningbouwcorporatie een aanvraag indienen. Een groen dak, een […]

Aanleg van groene daken is speerpunt van waterschap Aa en Maas

Groene daken, innovatie en educatie / voorlichting. Dat zijn de speerpunten van de nieuwe stimuleringsregeling over hemelwater van waterschap Aa en Maas. De stimuleringsregeling is een onderdeel van een breder scala aan initiatieven waarmee het waterschap het anders omgaan met (hemel)water in stad en dorp wil bevorderen. In totaal stelt het Algemeen Bestuur tot eind […]