Berichten

Terreinen liggen steeds vaker en langer braak, onder andere vanwege de huidige economische ontwikkelingen. Deze terreinen kunnen een tijdelijke bestemming krijgen.  Vanuit deze visie is in 2010 in Eindhoven een pilotproject gerealiseerd, genaamd NatuurSUPERmarkt. Dit project richtte zich op de tijdelijke invulling van een braakliggend terrein met een buurtmoestuin. Doel is om eind 2013 in totaal dertien locaties te kunnen ondersteunen in heel Nederland.

Wijkbewoners in Den Bosch, Eindhoven en Wageningen realiseren en onderhouden hun eigen tijdelijke tuin. Een pluktuin vol groenten, bloemen, kruiden of fruit. NatuurSUPER levert de bakken en het zaadgoed en geeft workshops zodat wijkbewoners de bakkentuin zelf kunnen ontwerpen en gebruiken.

Locaties

NatuurSUPER Boschveld in ‘s-Hertogenbosch
Op het gemeentelijk terrein van de voormalige afvalstoffendienst bevinden zich nu een crossbaan, hondenuitrenveld, voetbalplek en een NatuurSUPER moestuin in houten bakken en in de volle grond. In augustus 2012 wordt een openings- en oogstfeest georganiseerd voor iedereen uit de wijk en daarbuiten.

NatuurSUPER Doorntuin in Eindhoven
Waar voorheen werd getennist, spelen nu kinderen in het groen, kan worden gesport door jongeren, en ontmoeten buurtbewoners elkaar in de NatuurSUPER moestuin. De moestuin bestaat uit groenten en kruiden in houten bakken, en fruitbomen en bloemen in de volle grond. 

NatuurSUPER Nobelveldje in Wageningen
Het terrein van Klaassen Vastgoed lag al jaren braak na de sloop van een school. Naast de bakkentuin is er een volleybalveld gerealiseerd waar bewoners actief gebruik van maken. 

Meer informatie »

Op 21 maart, de nationale Boomfeestdag, plantten leerlingen van basisscholen op diverse locaties in de stad 151 bomen. Het thema dit jaar is ‘Bomen (be)leven’. Medewerkers van Gemeentewerken Rotterdam helpen Rotterdamse kinderen bij het planten.  De gemeente wil de kinderen hiermee bewuster maken van de natuur in hun stad en tegelijkertijd de stad groener maken.

Bomen zijn van groot belang voor ons stedelijk gebied. Bomen langs straten, op pleinen en speelplekken maken een buurt leefbaar. Bomen zorgen voor schone lucht, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Uit onderzoek blijkt tevens dat bomen ook economisch van belang zijn, want mensen wonen graag in sfeervolle, groene wijken met bomen, waardoor woningen hier over het algemeen sneller verkocht worden.

Emotie
Bomen hebben een grote belevingswaarde. Ze roepen emotie op: denk maar eens aan de commotie rondom de Anne Frankboom. Grote bomen zijn indrukwekkend om te zien, maar ook aan jonge bomen wordt al plezier beleefd; als kinderen hun eigen boom planten, weten ze na jaren te vertellen waar hun boom staat!

Samenwerking
De nationale boomfeestdag wordt georganiseerd door de deelgemeenten, samen met Gemeentewerken, Sport en Recreatie en Stichting ElemenTree. De deelgemeenten krijgen van het college van B&W een financiële bijdrage om het boomfeest te vieren.

Bron:
Gemeente Rotterdam