Berichten

Hoe kunnen we samen een nieuwe duurzame wereld bouwen? Door te leren van de natuur! Functioneel groen in de gebouwde omgeving is het credo voor nu en de toekomst. Groen en daglicht vitaliseren, we worden er fitter, creatiever en alerter door. En groen biedt belangrijke kansen voor het binnenmilieu en energetische systemen in gebouwen. Om letterlijk groen licht voor functioneel groen in de architectuur te geven organiseert Knooppunt Bouwen met Groen op 22 mei het symposium Groen Licht op de Floriade.

Internationale toparchitecten
Laat u inspireren door internationale toparchitecten en hun kijk op de samenhang tussen gebouwen, beplanting, natuur en ecosystemen. Het programma van het symposium is uitgebreid: Michael Pawlyn (UK), Martin Haas (Behnisch Architektur, Duitsland), Luis de Garrido (Spanje) en Torben Thyregod Jenssen (VELUX, Denemarken) komen naar de Floriade om een overzicht te geven van wereldwijde trendsettende groen- en daglichttoepassingen. Om functionele groen- en daglicht toepassingen te realiseren moeten ontwerpers, bouwers en groenprofessionals kijken en werken vanuit samenhang.

Van groentoepassing tot ecosysteem
Behnisch staat bekend om prachtige en functioneel goed werkende groentoepassingen in en aan gebouwen, zoals bijvoorbeeld het Lumen gebouw in Wageningen. Luis de Garrido heeft zich toegelegd op ‘Artificial Nature Architecture’, een systeem waarin natuurlijke ecosystemen worden nabootst in gebouwen. Michael Pawlyn bereikte een doorbraak met het Eden project, waarin een oud mijngebied werd omgevormd tot een botanische tuin met bijzondere kassen. Dit bracht hem tot het inzicht dat groen een onmisbaar component in de architectuur moet zijn. Samenwerken met de natuur is een hele efficiënte manier om duurzaamheid en vitaliteit in gebouwen te realiseren. Torben Thyregod geeft ten slotte vanuit zijn mondiale focus een toelichting op trends en ontwikkelingen van groen en daglicht in de architectuur.

Inspireren en ontmoeten
Het symposium is bedoeld voor professionals uit de ontwerp-, bouw- en groensector, en voor beleidsmakers en adviseurs op het gebied van bouw en groen. Laat u inspireren door uitgekiende groen- en daglichttoepassingen, en neem de tijd om collega-professionals te ontmoeten. Voor meer informatie over het programma en de sprekers en voor aanmelden kijk op www.knooppuntbouwenmetgroen.nl.

Dinsdag 15 maart kregen 25 Limburgse initiatiefnemers groen licht voor de verdere uitvoering van concrete plannen voor het herstel van een ommetje. Met een bijdrage van de Provincie van € 6.000 per ommetje kunnen de genomineerden aan de slag met het aaneenrijgen van de parels in hun buitengebieden.

In 2009 daagde de stichting IKL de Limburgse bevolking uit tot het beschrijven én uitvoeren van een ommetje vanuit de dorpen en stadswijken naar de aangrenzende buitengebieden. Naast het eerherstel voor de verdwenen wandelpaden vroeg IKL aandacht voor het belang van groen, erfgoed, leefbaarheid en identiteit.

 


Van groot belang
Voetpaden zijn van groot belang voor de kennismaking met het buitengebied. Dat is hard nodig, want alleen tussen 1950 en 1980 werden in in Nederland ruim 30.000 km aan onverharde wandelpaden opgeruimd bij ruilverkavelingen.

Bron:
Groene Ruimte
Stichting IKL