Park­per­go­la West 8 wint Publieks­prijs Riet­veld­prijs

De Park­per­go­la van West 8 in het nieu­we Máxi­ma­park in de Utrecht­se wijk Leid­sche Rijn heeft de RTV Publieks­prijs Riet­veld­prijs 2015 gewon­nen. De Riet­veld­prijs wordt iede­re twee jaar uit­ge­reikt aan een uit­ge­voerd pro­ject in de stad Utrecht, waar­bij gelet wordt op de kwa­li­teit van het pro­ject zelf en de bij­dra­ge aan de bele­ving en bruik­baar­heid van […]

Leid­sche Rijn wordt de komen­de jaren groe­ner

In Leid­sche Rijn wor­den de komen­de jaren 38 idee­ën uit­ge­voerd om de wijk groe­ner te maken en het bestaan­de groen meer toe­gan­ke­lijk. Deze idee­ën staan in het wijk­groen­plan Leid­sche Rijn. Tot de zomer van 2014 kon­den bewo­ners in Leid­sche Rijn idee­ën inbren­gen om hun wijk groe­ner te maken. De gemeen­te Utrecht maakt voor elke wijk […]