Berichten

De helft van alle Nederlandse kinderen vindt de speelplekken in hun buurt saai, zo blijkt uit een opinieonderzoek van TNS NIPO in opdracht van Jantje Beton. Zestig procent van de kinderen geeft aan dat ze computer en TV laten staan als speelplekken minder saai zijn. Ze spelen het liefst op informele groene speelplekken, zoals grasvelden en natuur, of op het schoolplein.

Directeur Rob van Gaal: “Dit onderzoek laat zien dat kinderen graag en veel buitenspelen. Daarom is het belangrijk hoe we de buitenruimte inrichten. Een standaard speeltuin met wipkip, komt niet overeen met de speelwensen van kinderen. Geef kinderen, letterlijk en figuurlijk, de ruimte om te spelen. Want samen buitenspelen is gezonder.”

Gezond
Jantje Beton liet onderzoek doen onder kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders.

Kinderen spelen graag buiten en doen dat ook in groten getale:driekwart speelt meerdere keren per week zonder toezicht buiten. Zowel kinderen als hun ouders geven aan dat kinderen zich blij en gezond voelen als ze buitenspelen.

Speelplekken in de buurt
Circa de helft van de kinderen en ouders vinden de speelplekken, stoepen en pleintjes in hun buurt saai. Met name de speelplekjes met speeltoestellen. Tweederde van de kinderen geeft aan dat ze vaker buiten zouden spelen als het buiten minder saai is. Zestig procent van de kinderen zegt in dat geval minder vaak TV te zullen kijken of te computeren. Kinderen spelen het liefst op het schoolplein, een grasveld en in de natuur. Ook ouders vinden niet-georganiseerde speelplekken in de buurt belangrijk.

Vrij buitenspelen
Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Verstoppertje spelen, kliederen met water, hutten bouwen, stoepranden. Maar vaak is er geen plek, is de speelplek slecht bereikbaar of prikkelt deze de fantasie niet. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton projecten die vrij buitenspelen mogelijk maken.

‘Geef ruimte, laat ons spelen’
Onder het motto ‘Geef ruimte, laat ons spelen’ collecteren van 7 tot 12 maart meer dan1600 jeugdclubs in Nederland voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst mogen de collecterende organisaties zelf houden voor buitenspeelprojecten. De andere helft gaat naar landelijke projecten van Jantje Beton.

Prijsvraag Groene Speelplekken
In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken Landbouw & Innovatie (EL&I) organiseert Plant Publicity Holland onder auspiciën van Entente Florale ook dit jaar weer de Prijsvraag voor de groene speelplekken. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Frank van Suchtelen »

Rapport ‘Buitenspelen 2011: kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt’ »

Bron:
Jantje Beton

EDE – Ede is genomineerd bij de nationale groencompetitie Entente Florale voor de groenste stad van Nederland. Tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis deden verschillende partijen samen idee?n op om in oktober als winnaar uit de bus te komen. ,,Er kwamen allerlei idee?n naar voren, gedachtesprongen,” vertelt gemeentewoordvoerder Wilma van Wensum. ,,Bijvoorbeeld voor mensen die nieuw in Ede komen wonen, een boom planten. Of gezamenlijk een moestuin ontwerpen waar samen gewerkt kan worden.” Ook moeten er dingen bedacht worden om in de publiciteit te komen. ,,Dat we iets geks of bijzonders moeten gaan doen. Maar wat is nog niet duidelijk,” laat Van Wensum weten. Ede is samen met vier andere steden genomineerd. Dit zijn Deventer, Eindhoven, Nijmegen en Heerhugowaard. Voor de nominatie is de stad gevraagd. Van Wensum: ,,Blijkbaar waren wij als stad wel in de picture als groene stad. Er kwam een verzoek van de organisatie om ons te nomineren.”Er zijn veel organisaties die mee willen werken om deze verkiezing te winnen. ,,Het is de bedoeling dat we met z’n allen gaan winnen,” zegt Van Wensum. Nu moeten er eerst concrete idee?n tot stand komen en worden uitgevoerd. De verkiezing wordt georganiseerd door Stichting Entente Florale Nederland. In de zomer komt de jury van de verkiezing naar Ede voor een mooie route. Dit kan zowel lopend, fietsend of rijdend zijn. De datum van de prijsuitreiking is nog niet bekend. Het is alleen bekend dat het in oktober plaatsvindt.