Kin­de­ren laten tv en com­pu­ter staan bij aan­trek­ke­lij­ke speel­plek

De helft van alle Neder­land­se kin­de­ren vindt de speel­plek­ken in hun buurt saai, zo blijkt uit een opi­nie­on­der­zoek van TNS NIPO in opdracht van Jan­tje Beton. Zes­tig pro­cent van de kin­de­ren geeft aan dat ze com­pu­ter en TV laten staan als speel­plek­ken min­der saai zijn. Ze spe­len het liefst op infor­me­le groe­ne speel­plek­ken, zoals gras­vel­den […]

Veel ideeën om Ede te laten win­nen bij ver­kie­zing groen­ste stad

EDE — Ede is geno­mi­neerd bij de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le voor de groen­ste stad van Neder­land. Tij­dens een bij­een­komst op het gemeen­te­huis deden ver­schil­len­de par­tij­en samen idee?n op om in okto­ber als win­naar uit de bus te komen. „Er kwa­men aller­lei idee?n naar voren, gedach­te­spron­gen,” ver­telt gemeen­te­woord­voer­der Wilma van Wen­sum. „Bij­voor­beeld voor men­sen die […]