Sin­gel­park Lei­den wordt het lang­ste park van Neder­land

Lei­den wil de his­to­ri­sche sin­gel­rand die rond­om de bin­nen­stad ligt ont­wik­ke­len tot het lang­ste, mooi­ste en span­nend­ste stads­park van Neder­land: het Sin­gel­park. De ruim zes kilo­me­ter lan­ge ves­tings­in­gel moet een aan­een­ge­slo­ten groe­ne long om de bin­nen­stad wor­den waar je kunt wan­de­len, fiet­sen, varen, spor­ten, schaat­sen, natuur en cul­tuur bele­ven, pick­nic­ken, spe­len en nog veel meer. […]

Leid­se sin­gels moe­ten lang­ste park van Neder­land wor­den

Lei­den wil van de Leid­se sin­gels het lang­ste park van Neder­land maken. Met een aan­tal aan­pas­sin­gen kan van de 6 km sin­gels een groe­ne ring rond de bin­nen­stad wor­den gemaakt. Het lang­ste (binnenstads)park van Neder­land moet meer toe­ris­ten naar Lei­den trek­ken en zal de leef­om­ge­ving van de Lei­de­na­ren ver­be­te­ren. De Leid­se sin­gels zijn uniek omdat […]