TOP 10 BOMEN PROVINCIE ZUID-HOLLAND BEKEND

   De oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land    De Bomenstich­ting heeft vorig jaar de ‘Bomen van de Ere­klas­se’ geïn­tro­du­ceerd. Daar­in krij­gen de oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land een plaats. Deze ‘top­pers’ zijn opge­no­men in het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen. Iede­re maand wordt de ‘Top 10’ van één van […]

Nieuw digi­taal regis­ter voor onze monu­men­ta­le bomen

Bomen doen er gene­ra­ties over voor­dat ze zijn vol­groeid. Alleen door goe­de en duur­za­me bescher­ming kun­nen ze oud wor­den en ons met hun ver­schij­ning ver­ras­sen. Vol­groei­de, oude bomen zijn in ons land een kost­baar bezit. Door inten­sie­ve inven­ta­ri­sa­tie weten we wat ons land aan bij­zon­de­re bomen her­bergt en kun­nen we over­he­den en beheer­ders oproe­pen afdoen­de […]