Klim­op­scher­men in mid­den­berm van A4 als anti-file haag

In de mid­den­berm van de A4 (Den Haag – Amster­dam) legt Rijks­wa­ter­staat ter hoog­te van Hoog­ma­de een anti-file haag aan over een leng­te van ander­hal­ve kilo­me­ter. Deze groe­ne wand wordt opge­bouwd met kant en kla­re klim­op­haag­ele­men­ten (Hede­ra helix ‘Woerner’) van 1.80 meter hoog. Door de rij­stro­ken van de A4 optisch van elkaar te schei­den met […]

Scho­ne­re lucht door klim­op­scher­men langs snel­weg

Rijks­wa­ter­staat gaat langs de Gel­der­se plaats Her­veld geluid­scher­men plaat­sen met klim­op en bomen en strui­ken erach­ter. Deze scher­men zou­den een gun­stig effect moe­ten heb­ben op de loka­le lucht­kwa­li­teit. Er is een over­een­komst gete­kend met de gemeen­te Over­be­tu­we, waar­in staat dat de gemeen­te 4,5 ton betaalt voor de scher­men en het Rijk 2 mil­joen euro. Lees […]