RIVM: ‘Groen nodig voor gezon­de, kli­maat­be­sten­di­ge stad’

Par­ken, gras­vel­den en tui­nen zijn onmis­baar voor een gezon­de, kli­maat­be­sten­di­ge stad. Dit blijkt uit onder­zoek van het RIVM naar de bij­dra­ge van de bodem aan een kli­maat­be­sten­di­ge en gezon­de stad, in opdracht van het Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu. “Groen in de stad is goed voor de gezond­heid van men­sen en helpt bij het omgaan […]

Ken­nis- en net­werk­dag ‘Kli­maat­be­sten­di­ge gemeen­te’

Tij­dens de bij­een­komst ‘kli­maat­be­sten­di­ge gemeen­te’ op 14 april aan­staan­de in Arn­hem staat het rea­li­se­ren van een kli­maat­be­sten­di­ge stad cen­traal. Deze bij­een­komst is het begin van een nieuw net­werk van gemeen­ten die samen­wer­ken op het gebied van kli­maat­adap­ta­tie. Een net­werk waar­bin­nen ken­nis, kun­de , erva­rin­gen en voor­beel­den tus­sen gemeen­ten wordt uit­ge­wis­seld, een net­werk, waar gemeen­ten van […]