Berichten

Kinderboerderijen die bezoekers willen informeren over en inspireren tot klimaatbestendig en water- en bodembewust handelen, kunnen gebruik maken van de Handreiking ‘Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust’.
De handreiking is bestemd voor alle kinderboerderijen en NME-centra in Nederland als ideale leerplaatsen in gemeenten voor natuur en duurzaamheidseducatie. In opdracht van de Watercoalitie (ministerie van Infrastructuur & Milieu) en het kennisprogramma DuurzaamDoor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is deze handreiking gemaakt in samenwerking met Atelier GroenBlauw. De handreiking is geschreven op basis van pilots bij kinderboerderijen in Gouda en Zevenbergen. Er hoort ook een werkboek bij.

Bedrijven die investeren in technieken of producten die op de Milieulijst staan, kunnen tot maximaal 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Al eerder waren investeringen in duurzame maatregelen opgenomen op de Milieulijst, zoals vegetatiedaken, gevelbegroeiingssystemen en muurbegroeiingssystemen. Nu zijn daar dan ook maatregelen aan toegevoegd in het kader van De Levende Tuin.
Het gaat om investeringen waarmee de directe omgeving van een pand beter is afgestemd op de weersinvloeden en aantrekkelijker wordt voor mens en dier. Voorbeelden zijn maatregelen om hemelwater op te vangen en op te slaan en maatregelen die de biodiversiteit in de omgeving bevorderen, zoals het planten van bomen, struiken en hagen.