Handreiking voor klimaatbestendige en waterbewuste kinderboerderijen

Kinderboerderijen die bezoekers willen informeren over en inspireren tot klimaatbestendig en water- en bodembewust handelen, kunnen gebruik maken van de Handreiking ‘Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust’.
De handreiking is bestemd voor alle kinderboerderijen en NME-centra in Nederland als ideale leerplaatsen in gemeenten voor natuur en duurzaamheidseducatie. In opdracht van de Watercoalitie (ministerie van Infrastructuur & Milieu) en het kennisprogramma DuurzaamDoor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is deze handreiking gemaakt in samenwerking met Atelier GroenBlauw. De handreiking is geschreven op basis van pilots bij kinderboerderijen in Gouda en Zevenbergen. Er hoort ook een werkboek bij.