Inspiratie voor kindvriendelijke wijken

Deze uitgave van KPVV biedt achtergronden, uitwerking en aanpak van kindvriendelijk beleid. Naast een kapstok voor het werken aan een kindvriendelijke woonomgeving biedt het vooral ook veel uiteenlopende praktijkvoorbeelden voor een kindvriendelijker leefomgeving. De brochure beoogt zowel ambtenaren als lokale bestuurders te laten zien dat een stad of dorp in meerdere opzichten baat heeft bij […]

Bekroonde kindvriendelijke projecten

De ontwikkeling van het lokaal jeugdbeleid is een belangrijk aandachtspunt van gemeenten. Om de aandacht voor jeugd en buitenruimte structureel op de lokale agenda te krijgen, namen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jantje Beton het initiatief om een Nederlandse tak van het internationale Netwerk Child Friendly Cities op te richten. Het netwerk beoogt […]