Bekroonde kindvriendelijke projecten

De ontwikkeling van het lokaal jeugdbeleid is een belangrijk aandachtspunt van gemeenten. Om de aandacht voor jeugd en buitenruimte structureel op de lokale agenda te krijgen, namen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jantje Beton het initiatief om een Nederlandse tak van het internationale Netwerk Child Friendly Cities op te richten. Het netwerk beoogt de verschillende partijen en beleidssectoren die verantwoordelijk zijn voor een kindvriendelijke omgeving met elkaar in contact te brengen. Om de kennis over kindvriendelijke initiatieven te verspreiden werd in 2005 een verkiezing georganiseerd. Vijf projecten werden bekroond