Hand­rei­king voor kli­maat­be­sten­di­ge en water­be­wus­te kin­der­boer­de­rij­en

Kin­der­boer­de­rij­en die bezoe­kers wil­len infor­me­ren over en inspi­re­ren tot kli­maat­be­sten­dig en water- en bodem­be­wust han­de­len, kun­nen gebruik maken van de Hand­rei­king ‘Alle kin­der­boer­de­rij­en en bezoe­kers kli­maat­be­sten­dig en water­be­wust’. De hand­rei­king is bestemd voor alle kin­der­boer­de­rij­en en NME-cen­­tra in Neder­land als ide­a­le leer­plaat­sen in gemeen­ten voor natuur en duur­zaam­heids­edu­ca­tie. In opdracht van de Water­co­a­li­tie (minis­te­rie van […]

Alle Kin­der­boer­de­rij­en Duur­zaam!

Ieder­een weet nog wel hoe het was om vroe­ger als kind naar de kin­der­boer­de­rij te gaan. Lam­me­tjes die je kon aai­en, kip­pen die rond­schar­rel­den en de geur van vers stro. De kin­der­boer­de­rij­en –hoe wij ze ken­­nen- bestaan in Neder­land sinds de jaren vijf­tig. In de naoor­log­se jaren, waar­in Neder­land steeds meer ver­ste­de­lijk­te, scho­ten de kin­der­boer­de­rij­en […]