Tuin­cen­trum­ke­ten spon­sort weer de kerst­bo­men op Breda­se plei­nen

Ook dit jaar betaalt de Intra­tuin weer de kerst­bo­men op de plei­nen van dor­pen en wij­ken in Bre­da. De stad ver­zorgt de bomen niet meer wegens bezui­ni­gin­gen. Alleen die op de Gro­te Markt wordt nog door de gemeen­te betaald. Vorig jaar betaal­de Intra­tuin ook al de kerst­bo­men. Bewo­ners moesten zelf de boom optui­gen. Mooi gebaar […]

VVD Zwol­le plant kerst­bo­men voor behoud stads­groen

De VVD Zwol­le is voor­stan­der van een beheerste uit­brei­ding van de stad en heeft zich in het ver­kie­zings­pro­gram­ma dan ook opnieuw uit­ge­spro­ken tegen een te rui­me invul­ling van “inbreiden”. Inbrei­den in de bestaan­de stad mag nooit ten kos­ten gaan van het bestaan­de stads­groen, en mag alleen maar plaats­vin­den daar waar op dit moment al bebou­wing […]