Berichten

De groene stad loont op maatschappelijk en economisch gebied. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de publicatie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een algehele conclusie die naar aanleiding van dit praktijkonderzoek genomen kan worden, is dat de maatschappelijke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de maatschappelijke kosten.

De publicatie is vandaag door staatssecretaris Bleker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie aan de Tweede Kamer verstuurd.  Projectvoorzitter van TEEB Stad en wethouder van de gemeente Apeldoorn Olaf Prinsen gaf vandaag op de Nationale Groendag in Ermelo een toelichting op het project, waarbij het boek werd gepresenteerd aan de deelnemers.

Economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten
TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Doel hiervan is om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in investeringskeuzes en besluitvorming rond  ruimtelijke projecten. Groen en water leveren namelijk vele baten op, laat onderzoek zien. Zoals besparing op zorgkosten, meerwaarde van onroerend goed, besparing op energiekosten en besparing op afvoer- en zuiveringskosten van regenwater.

Groot maatschappelijk rendement
Grote winst is te behalen als al vroeg in de ontwerpfase op zoek wordt gegaan naar mogelijke baten van een groenontwikkeling. De uitkomsten laten namelijk zien dat een groene leefomgeving een groot netto maatschappelijk rendement oplevert, waar ook de biodiversiteit in meelift. Uit de voorbeeldcases van de deelnemende gemeenten blijkt bijvoorbeeld dat groen anderhalf tot twee keer meer aan baten oplevert dan de kosten voor investering en onderhoud. Dit zijn relevante uitkomsten aangezien een steeds groter deel van de mensheid in stedelijk gebied woont en werkt.

Groen  niet meer alleen een overheidsopgave
Als de baten inzichtelijk zijn, is er een goede basis om gesprekken met andere partijen aan te gaan, zoals met beleggers, vastgoedontwikkelaars, gezondheidszorg, bedrijfsleven, sociale instellingen, waterschappen, grondbedrijven enzovoort. Het openbaar groen in en om de stad wordt dan niet meer per definitie als opgave voor de overheid gezien als financier zijnde.

Derde TEEB publicatie
Het TEEB stad onderzoek is de derde publicatie in de rij van TEEB rapporten. Eerder dit jaar is al ‘TEEB natuur en gezondheid’ en ‘TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven’  afgerond. Er volgens nog studies voor fysiek Nederland, Nederlandse handelsketens en Caribisch Nederland.

Initiatiefnemers
TEEB Stad is een gezamenlijk initiatief van Rijk (ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur & Milieu) en een tiental gemeenten. Het project is uitgevoerd in samenwerking met bureau Witteveen en Bos. TEEB Stad is het logische vervolg op Groen Loont!, de campagne die uitdraagt dat groen grote maatschappelijke en economische waarde vertegenwoordigt. Lag in 2011 de nadruk van deze campagne nog op bewustwording, in 2012 wordt in de praktijk gekeken hoe met de TEEB-methode de waarde van groen te berekenen is. Groen Loont! is een initiatief van partijen die samenwerken onder de vlag van De Groene Stad. (Plant Publicity Holland, branchevereniging VHG, HIC – promotie van Groen, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland en Productschap Tuinbouw).

Meer informatie

Almelo heeft voor de vierde keer voor het Goossenmaatspark en het Schelfhorstpark de Green Flag Award ontvangen. Daarnaast wordt ook in het Abraham Ledeboerpark in Enschede dit jaar de `Green Flag’ gehesen. Enschede is daarmee de tweede stad in Nederland die de Green Flag Award ontvangt.
In nauwe samenwerking met de Almelose partnerstad Preston in Engeland heeft Almelo het initiatief genomen om als eerste stad op het Europese vasteland in aanmerking te komen voor de Green Flag. In 2008 werden de eerste twee Green Flag Awards uitgereikt aan Almelo. Ieder jaar worden de parken weer beoordeeld. De twee gemeentelijke parken hebben dit jaar nu voor de vierde keer de Green Flag ontvangen. Dat is geen sinecure vindt wethouder Theo Schouten. “Want ongeveer 25% van de genomineerden haalt de begeerde Green Flag niet binnen. Als stad moet je steeds een hoger niveau bereiken om opnieuw dit kwaliteitslabel te ontvangen.”
 
 
Goede samenwerking De goede samenwerking met Enschede en Nordhorn, die vorig jaar voor het eerst de award ontving, is ook opgemerkt in andere steden in het Euregio gebied. Zo hebben Borne en het Duitse Rheine interesse getoond om gezamenlijk via een Euregio project het Green Flag concept te verspreiden naar andere parken. Ook onze partnerstad Denizli in Turkije heeft belangstelling getoond voor dit kwaliteitslabel voor parken.
Schonere leefgebieden De Green Flag Award is een initiatief van The Civic Trust en van Communities and Local Government, een instelling die zich toelegt op stedelijke en maatschappelijke ontwikkeling waarbij groen een belangrijke rol speelt. De CLG zet zich in voor verbetering van parken en schonere leefgebieden. Dit jaar werd aan een recordaantal van 1288 parken een Green Flag Award toegekend. De Green Flag Award werd voor het eerst toegekend in 1996 als blijk van erkenning en waardering van de beste groene ruimten in Groot-Brittannië. Door de publiciteit rondom de toekenning van de award worden tevens andere parkeigenaren gestimuleerd om ook te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen.
Meer over de Green Flag Award »
——————————————————————————–
Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.