Haaren­se boom­kwe­ker lever­de rode paar­den­kas­tan­jes aan Lon­den­se Roth­schilds

Neder­land­se boom­kwe­ke­rij­en zijn wereld­be­roemd. Het is dan ook niet ver­won­der­lijk dat de hove­niers van de roem­ruch­te Brit­se ban­kiers­fa­mi­lie Roth­schild terecht­kwa­men bij een Neder­land­se boom­kwe­ker, toen men drin­gend twee vol­was­sen rode paar­den­kas­tan­jes (Aes­cu­lus car­nea ‘Bri­o­tii’) nodig had, ter ver­van­ging van een twee­tal ziek gewor­den exem­pla­ren. Voor Boom­kwe­ke­rij­en M. van den Oever & Zonen in het Bra­bant­se […]

Stek­kie Anne Frank-boom staat in Papen­drecht

Anne Franks kas­tan­je­boom leeft voort in Papen­drecht. Op het school­plein van OBS Anne Frank is tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag een mini-exem­plaar ont­huld. Het is een stek van de wit­te paar­den­kas­tan­je uit de tuin van het Ach­ter­huis in Amster­dam. Tij­dens de Twee­de Wereld­oor­log keek Anne Frank van­uit haar zol­der­raam uit op de boom. Ze beschreef hem drie […]