7.000 plan­ten sie­ren Brus­sels kan­toor­ge­bouw

De Fran­se groen­kun­ste­naar Patrick Blanc heeft de gevel van het kan­toor­ge­bouw van Stam Euro­pe op de Bel­li­ard­straat in Brus­sel omge­to­verd tot een groe­ne oase. Stam Euro­pe heeft de gevel van zijn kan­toor­ge­bouw ver­an­dert in een groe­ne muur met dui­zen­den plant­jes.  Enor­me uit­da­gingIn het Bel­gi­sche Nieuws­blad ver­telt Blanc dat het pro­ject een uit­da­ging voor hem was, omdat […]