7.000 plan­ten sie­ren Brus­sels kan­toor­ge­bouw

De Fran­se groen­kun­ste­naar Patrick Blanc heeft de gevel van het kan­toor­ge­bouw van Stam Euro­pe op de Bel­li­ard­straat in Brus­sel omge­to­verd tot een groe­ne oase. 

Stam Euro­pe heeft de gevel van zijn kan­toor­ge­bouw ver­an­dert in een groe­ne muur met dui­zen­den plant­jes. 

Enor­me uit­da­ging
In het Bel­gi­sche Nieuws­blad ver­telt Blanc dat het pro­ject een uit­da­ging voor hem was, omdat hij nog nooit met der­ge­lij­ke gro­te opper­vlak­te te maken had gehad.

‘Ik heb bij­na 7.000 plan­ten geplaatst, ruim 150 variëteiten over een gevel van onge­veer 600 vier­kan­te meter.’
Via een irri­ga­tie­sys­teem wor­den de plant­jes dage­lijks voor­zien van vers water.
Lees het vol­le­di­ge arti­kel »

Bron:
Nieuws­blad

Film over ver­ti­caal groen: de juis­te boom op de juis­te plaats