Tweede Kamer: schoolpleinen moeten groener

De groene metamorfose van speeltuinen en schoolpleinen in Nederland is een stap dichterbij gekomen. Een Kamermeerderheid steunde gisteren de motie die de Partij voor de Dieren daarvoor had ingediend. Ouwehand wees de minister van VWS er eerder op dat een groene leefomgeving van groot belang is voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. De minister […]

De Groene Stad op de agenda bij de tweede kamer

Op woensdag 2 april heeft de Groenbranche Nederland bestaande uit de heren Bert Gijsberts en Peter Loef namens VHG, Henk Westerhof namens Anthos/Raad voor de Boomkwekerij, Jaap Spros en Jan Habets namens PPH een gesprek gehad met de tweede Kamerleden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Tijdens […]