Jury com­pli­men­teus over groen in Arn­hem

De jury van Enten­te Flo­ra­le Euro­pa die vori­ge week Arn­hem keur­de, was zeer te spre­ken over het groen in de Gel­der­se hoofd­stad.De jury­voor­zit­ter Moni­ka Hetsch zegt in het dag­blad de Gel­der­lan­der dat Arn­hem een groe­ne oase is die terecht is uit­ge­roe­pen tot groen­ste stad van Neder­land. Leven­di­ge stad Ver­der gaf ze aan dat Arn­hem niet […]

Sluis­se leer­lin­gen maken stad groe­ner voor inter­na­ti­o­na­le jury

Basis­school­leer­lin­gen uit Sluis plan­ten op dins­dag 12 mei samen met wet­hou­der Maria le Roy een­ja­ri­ge bloe­men bij de boom­spie­gels van bomen. Met als doel om de straat er nog groe­ner te laten uit­zien als de jury van de Enten­te Flo­ra­le Euro­pe op 30 juni het dorp bezoekt. Met deze actie laten de leer­lin­gen zien dat […]