Jury com­pli­men­teus over groen in Arn­hem

De jury van Enten­te Flo­ra­le Euro­pa die vori­ge week Arn­hem keur­de, was zeer te spre­ken over het groen in de Gel­der­se hoofd­stad.

De jury­voor­zit­ter Moni­ka Hetsch zegt in het dag­blad de Gel­der­lan­der dat Arn­hem een groe­ne oase is die terecht is uit­ge­roe­pen tot groen­ste stad van Neder­land.

Leven­di­ge stad
Ver­der gaf ze aan dat Arn­hem niet alleen groen is, maar ook een leven­di­ge stad met hoge kwa­li­teit van leven door de par­ken, natuur­ge­bie­den en de rivier.Lees het vol­le­di­ge bericht in de Gel­der­lan­der »