Berichten

De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Annemarie Jorritsma, heeft het juninummer van het magazine De Groene Stad, “Inspiratiebron voor infra, bouwen en groen” in ontvangst genomen. Dit gebeurde op 6 juni tijdens het jubileumcongres van de VNG, die dit jaar 100 jaar bestaat. 

Het magazine werd haar aangeboden door Jan Driessen, ambassadeur van Entente Florale Nederland, een van de dragende organisaties van De Groene Stad. In haar dankwoord onderstreepte de VNG-voorzitter dat het groen essentieel is voor de leefomgeving en steeds belangrijker wordt.

“Zorgvuldig omgaan met groen”
Annemarie Jorritsma schreef in haar kwaliteit van voorzitter van de VNG en burgemeester van Almere het voorwoord voor deze uitgave van het magazine. Zij zegt daarin onder meer dat gemeentebestuurders, ondanks de bezuinigingen, er nu voor moeten waken dat zij zorgvuldig met hun groen omgaan. “Groen in dorpen en steden is geen kostenpost, maar een investering voor de werk- en leefomgeving van onze bewoners”.  De VNG is samen met het Nicis Institute en het ministerie van EL&I partner van Entente Florale Nederland (competitie Groenste stad/dorp van Nederland)  om het groen de komende jaren nog beter te positioneren in de Nederlandse gemeenten.

‘Bomen en struiken leveren meerwaarde op’
Het juni nummer van het magazine De Groene Stad geeft weer een aantal voorbeelden. Zo vertelt wethouder Sander Dekker hoe Den Haag bewust investeert in een groene, leefbare stad. Verder wordt aandacht besteed aan de positieve impact die het Olympisch Park in Londen heeft op een verpauperde regio. Bestuursvoorzitter Nico de Vries van BAM, het grootste  bouwbedrijf van Nederland geeft aan waarom deze bouwer nu de aandacht richt op groen en duurzaamheid.  Het berekenen van de (economische) waarde van het groen wordt steeds belangrijker. In dit kader worden enkele projecten van TEEB Stad, waaraan elf Nederlandse steden meedoen,  onder de loupe genomen. “Bouwen en ontwikkelen doe je niet alleen met asfalt en steen, maar je doet het ook met groen ”, zegt de Haarlemse wethouder Van Doorn. “Juist die bomen en struiken leveren meerwaarde op. Dus moet je het over groen al in een vroeg stadium van de planvorming hebben”.

 

 

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Almere, is de eregast bij de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie Entente Florale. Zij zal de prijzen uitreiken en een toespraak houden.

De steden en dorpen die dit jaar meedingen om de prijzen zijn in de categorie ‘steden’ (plaatsen met meer dan 15.000 inwoners) Ermelo, Leeuwarden en Meppel. In de categorie ‘dorpen en kleine steden’ (plaatsen met minder dan 15.000 inwoners) zijn dat de gemeenten Boxmeer met de kern Overloon, gemeente Meerssen, gemeente Vlagtwedde met de kern Bourtange en gemeente Westerveld met de kern Dwingeloo. De winnaars van de nationale competitie Entente Florale vertegenwoordigen in het daarop volgende jaar Nederland in de Europese Entente Florale. Aan deze Europese groene manifestatie nemen 11 landen deel.

 

 


Vitale Groene Stad
De stichting Entente Florale Nederland stelt zich tot doel om met de nationale groencompetitie voor steden en dorpen het grote belang van de aanwezigheid van groen onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burgers. 
 
Het motto daarbij is “de Vitale Groene Stad”, waarbij de achterliggende gedachte is dat groen van groot belang is  voor de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Naast deze meerwaarde levert het groen ook economisch wel degelijk op.

Prijsuitreiking in Deventer
De prijsuitreiking van de Entente Florale 2011 vindt plaats op donderdag 27 oktober in de Lebuinuskerk in Deventer. Voorafgaand aan de prijsuitreiking wordt aldaar in de ochtend een interessant congres  georganiseerd met als thema: “Groen Loont”. In dit congres wordt ingegaan op het economisch belang van goede groenvoorzieningen.

Aanmelden
U kunt zich kostenloos aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen
Uw gebruikersnaam: groencompetitie
Uw wachtwoord: groenloont

Congres “Groen Loont”
Tijdens het congres “Groen Loont” geven vier vooraanstaande inleiders hun visie op de economische en maatschappelijke waarde van groen voor het woon-  en werkklimaat, recreatie en zorg & welzijn. Het zijn:

  • Guido van Woerkom, Hoofddirecteur van de ANWB
  • Ellen Masselink, Directeur van AM Wonen
  • Jan Robberegt, wethouder van de gemeente Vlaardingen
  • Dirk Duijzer, Directeur duurzaamheid van Rabobank Nederland.
  • Daarna volgt een discussie onder leiding van Tom Bade, directeur van kenniscentrum Triple E, over het kapitaliseren van het groen voor de diverse disciplines. Het congres wordt ondersteund door de ANWB.

Het congres begint om 10.00 uur en de prijsuitreiking van Entente Florale om 14 uur. Aan de deelname aan congres en prijsuitreiking zijn geen kosten verbonden.

Download de uitnodiging »

Routebeschrijving
Parkeren, openbaar vervoer en routebeschrijving congres Groen Loont en prijsuitreiking Entente Florale »

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), heeft gisterenmiddag de poster en het boek ‘Groen Loont’ in ontvangst genomen.  Deze uitreiking uit handen van Bert Gijsberts, namens de initiatiefnemers van Groen Loont, is tevens de aftrap van de campagne Groen Loont.

Gijsberts benadrukte in zijn toespraak dat in deze campagne de economische waarde van het groen centraal staat en niet de gemeentelijke bezuinigingen. “Het boek en de poster ‘Groen Loont!’ geven informatie over het rendement van De Groene Stad in harde euro’s.

Nederlandse gemeenten
Groen is geen kostenpost op de gemeentelijke begroting, maar een investering!” Jorritsma liet weten deze campagne een goed initiatief te vinden en nam met veel genoegen de poster en het boek  in ontvangst. Ze beloofde deze informatie zeker onder de aandacht te brengen van de Nederlandse gemeenten.

Initiatiefnemers Groen Loont
De initiatiefnemers van Groen Loont zijn Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting. Met deze actie informeren ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers over de baten van het groen. In 2011 verschijnen vier nieuwsbrieven waarin de maatschappelijke en economische waarde van het groen in de leefomgeving centraal staan. De nieuwsbrieven bieden wetenschappelijk bewijs en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Burger
Naast het informeren van publieke en private organisaties worden ook burgers  betrokken bij deze campagne. Met redactionele pagina’s die worden aangeboden aan de Nederlandse huis-aan-huisbladen, zal de burger over nut en noodzaak van zijn groene omgeving worden geïnformeerd.

Congres
Eind oktober, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale voor de groenste stad en dorp van Nederland, vindt er in Deventer een congres plaats waarin de economische waarde van het groen door diverse deskundigen onder de aandacht zal worden gebracht. 

Downloaden

Bert Gijsberts overhandigde het eerste exemplaar van het boek ‘Groen Loont’ aan Annemarie Jorritsma

Deze website is powered by Groenforum Nederland, Plant Publicity Holland en mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.