Cra­mer bedankt beleids­me­de­wer­ker voor de inzet van groe­ne gebie­den

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer van Ruim­te en Mili­eu dank­te onlangs Rolf Olde­jans — beleids­me­de­wer­ker van de gemeen­te Ensche­de — voor zijn bevlo­gen inzet voor de groe­ne gebie­den rond­om de stad. Olde­jans is de ini­ti­a­tief­ne­mer van het Rond­je Ensche­de: een 42 kilo­me­ter lang net­werk aan fiets- en wan­del­rou­tes rond­om Ensche­de. Ook ont­wik­kel­de hij “Buitenkans”, een gids voor […]

Opge­lucht, groen ver­min­dert fijn­stof Eure­gi­on Semi­nar over de inzet van vege­ta­tie voor lucht­kwa­li­teit

Het besef dat groen een waar­de­vol­le bij­dra­gen is voor de ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit in de ste­de­lij­ke omge­ving is aan het groei­en. We besef­fen steeds meer dat we groen nodig heb­ben om onze ste­den leef­baar te hou­den. Dit semi­nar vindt plaats op 15 mei 2007 en is de afslui­ting van het Eure­gio pro­ject ‘Ver­min­de­ring van […]