Berichten

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu dankte onlangs Rolf Oldejans – beleidsmedewerker van de gemeente Enschede – voor zijn bevlogen inzet voor de groene gebieden rondom de stad.

Oldejans is de initiatiefnemer van het Rondje Enschede: een 42 kilometer lang netwerk aan fiets- en wandelroutes rondom Enschede. Ook ontwikkelde hij “Buitenkans”, een gids voor het buitengebied die met beelden duidelijk maakt hoe je dat aantrekkelijk in kan richten.

Groene stadsranden
“Stadsranden zijn nu nog vaak rommelige gebieden. Een soort niemandsland dat stad en stedeling afscheidt van het groene ommeland. Met het programma Mooi Nederland wil ik de identiteit van de stadsranden versterken en daar kansen pakken voor recreatie. Ik zie Oldejans als een echte ambassadeur van groene stadsranden, een voorbeeld voor anderen in heel het land,” aldus Cramer.

Fiets- en wandelroute
Rondje Enschede is een herkenbare fiets- en wandelroute langs de bebouwde kom van Enschede. De route beslaat nieuwe en bestaande paden met een heldere bewegwijzering en wegmarkering. Fietsers, nordic walkers, skeeleraars en wandelaars die de route volgen, kunnen terecht in onder meer een theeschenkerij met winkel, een pannenkoekrestaurant, een camping, picknickgelegenheden en diverse landgoederen. De aanleg is in 2008 gestart en naar verwachting is het hele rondje in 2018 klaar.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:

Het besef dat groen een waardevolle bijdragen is voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving is aan het groeien. We beseffen steeds meer dat we groen nodig hebben om onze steden leefbaar te houden.

Dit seminar vindt plaats op 15 mei 2007 en is de afsluiting van het Euregio project ‘Vermindering van Fijnstof door groen’, een leertraject van 2 jaar waarin de steden Duisburg, Krefeld, Nijmegen en Venlo hebben geëxperimenteerd met de inzet van groen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Door studies, ontwerpen, berekeningen en concrete toepassingen hebben de steden ervaring opgedaan met “luchtgroen”. De uitkomsten presenteren zij tijdens dit seminar. Het seminar is opgebouwd in samenwerking met de Floriade.

Doelgroep van dit seminar zijn ambtenaren en bestuurders van gemeenten uit Nederland en Duitsland, met een verantwoordelijkheid in milieu, groen, stadsvernieuwing of stedenbouw.

Volledige informatie:
Link hier voor meer informatie over dit symposium

Ook interessant:
luchtkwaliteit, fijn stof, beleid

Bron:
Gemeente Venlo
Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen