Weert zoekt bedrij­ven en instel­lin­gen die roton­des wil­len adop­te­ren

Weert is op zoek naar bedrij­ven en instel­lin­gen die een roton­de in de gemeen­te wil­len adop­te­ren (spon­so­ren). In Weert zijn er acht­tien roton­des die in aan­mer­king komen. Voor bedrij­ven is dit een mooie gele­gen­heid om zich te pro­fi­le­ren. En voor de gemeen­te is het een kans om de roton­des, die nu meest­al sober en func­ti­o­neel […]

Sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken voor bedrij­ven en instel­lin­gen in Gro­nin­gen

Van­af 1 febru­a­ri 2010 kun­nen onder­ne­mers sub­si­die aan­vra­gen voor een groen dak in de gemeen­te Gro­nin­gen. Daar­naast ver­soe­pelt de gemeen­te de voor­waar­den voor de sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken, zodat meer aan­vra­gers ervoor in aan­mer­king komen. Er zit dit jaar in totaal 200.000 euro in de sub­si­die­pot. Sinds april 2008 is de sub­si­die­re­ge­ling Groe­ne Daken van kracht. […]