Presentatie van de brochure ‘Een groene gezonde wijk, inspiratie voor de praktijk’

Op 10 november wordt tijdens het symposium ‘Groen en Gezondheid’, georganiseerd door Entente Florale,  het eerste exemplaar van de brochure ‘Een groene gezonde wijk, inspiratie voor de praktijk’ aangeboden aan staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De brochure is bestemd voor gemeenten, GGD’en en maatschappelijke organisaties zoals corporaties. Zij kunnen er inspiratie […]

Inspiratie voor kindvriendelijke wijken

Deze uitgave van KPVV biedt achtergronden, uitwerking en aanpak van kindvriendelijk beleid. Naast een kapstok voor het werken aan een kindvriendelijke woonomgeving biedt het vooral ook veel uiteenlopende praktijkvoorbeelden voor een kindvriendelijker leefomgeving. De brochure beoogt zowel ambtenaren als lokale bestuurders te laten zien dat een stad of dorp in meerdere opzichten baat heeft bij […]

Symposium: Bomen, een bron van inspiratie bij het bouwen

In 2006 deed de Bomenstichting een oproep om voorbeelden in te sturen van bouw- of infrastructurele projecten waar bomen op een goede manier zijn ingepast.Uit alle ingezonden projectbeschrijvingen heeft een deskundige jury de tien meest inspirerende projecten gekozen en deze worden op 21 juni gepresenteerd.Er is volop gelegenheid om met de opdrachtgevers en uitvoerders van […]