Berichten

Op 10 november wordt tijdens het symposium ‘Groen en Gezondheid’, georganiseerd door Entente Florale,  het eerste exemplaar van de brochure ‘Een groene gezonde wijk, inspiratie voor de praktijk’ aangeboden aan staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De brochure is bestemd voor gemeenten, GGD’en en maatschappelijke organisaties zoals corporaties. Zij kunnen er inspiratie in vinden om met groen de gezondheid van bewoners te bevorderen. De brochure bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan het wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen groen en gezondheid.

Inspirerende praktijkvoorbeelden
Daarna volgen tien inspirerende praktijkvoorbeelden uit Nederland van hoe groen ingezet kan worden om de gezondheid van bewoners te verbeteren. De brochure wordt afgesloten met een stappenplan voor het realiseren van een groene en gezonde wijk. Daarin staan suggesties waar op moet worden gelet bij de planvorming, het proces, het ontwerp, de inrichting, het beheer, het onderhoud en de financiering.

Samenwerking tussen groen- en gezondheidssector
De inspiratiebrochure is tot stand gekomen door samenwerking tussen EMGO+ Instituut, Kenniscentrum Recreatie, ministerie van LNV (nu: EL&I), Plant Publicity Holland, GGD Nederland, GGD IJsselland, Bureau Gezondheid Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant/Zeeland, GGD van Hulpverlening Gelderland Midden, GGD Amsterdam, GGD Hollands Midden en GGD Rotterdam-Rijnmond.

Symposium ‘Groen en Gezondheid’
Het symposium ‘Groen en Gezondheid’ vindt plaats op 10 november in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Vijf sprekers vanuit wetenschap, gezondheidszorg, architectuur, zorgverzekering en groene financiering geven hun visie op het belang en de mogelijkheden van het groen voor de preventieve en curatieve gezondheidszorg en het belang van een integrale aanpak en de gezonde financiering daarvan. Het bijwonen van dit symposium is gratis. 

Download ´Een groene gezonde wijk´ »
 

Deze uitgave van KPVV biedt achtergronden, uitwerking en aanpak van kindvriendelijk beleid. Naast een kapstok voor het werken aan een kindvriendelijke woonomgeving biedt het vooral ook veel uiteenlopende praktijkvoorbeelden voor een kindvriendelijker leefomgeving. De brochure beoogt zowel ambtenaren als lokale bestuurders te laten zien dat een stad of dorp in meerdere opzichten baat heeft bij een meer kindvriendelijke inrichting. Kindvriendelijk staat tenslotte ook voor mensvriendelijk.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Kinderen, speelplekken, jeugdbeleid

Bron:
Kennisplatform Verkeer en Vervoer

In 2006 deed de Bomenstichting een oproep om voorbeelden in te sturen van bouw- of infrastructurele projecten waar bomen op een goede manier zijn ingepast.
Uit alle ingezonden projectbeschrijvingen heeft een deskundige jury de tien meest inspirerende projecten gekozen en deze worden op 21 juni gepresenteerd.
Er is volop gelegenheid om met de opdrachtgevers en uitvoerders van deze projecten van
gedachten te wisselen. Daarnaast gaat een aantal sprekers in op relevante onderwerpen die dit soort projecten tot een succes kunnen maken. Dit gebeurt vanuit de invalshoek van gemeenten, bewoners, ontwerpers en projectontwikkelaars.