Berichten

Vanaf 1 maart is de tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland van start gegaan. Provincies en gemeenten kunnen hierin inspirerende en vernieuwende projecten aandragen die Nederland mooier maken. Minister Huizinga van VROM stelt hiervoor in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar.
Provincies en gemeenten hebben vaak nog te weinig oog om binnen steden en langs de bestaande infrastructuur de omgeving aantrekkelijk te maken. Minister Huizinga: “Met deze prijs wil ik overheden stimuleren om juist met innovatie oplossingen te komen om Nederland juist op deze plekken mooier te maken”. De tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland is vooral gericht op compacte verstedelijking, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving.
 
 
Beoordeeld door onafhankelijke adviescommissieDe tweede tender van de Innovatieregeling loopt van 1 maart tot 1 juni 2010. Na de zomer van 2010 wordt bekendgemaakt welke projecten een financiële bijdrage ontvangen. De voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. De commissie let daarbij op de volgende criteria:
Bijdrage van het project aan een Mooi Nederland
Innovatie
Samenwerking
Snelheid
DoelmatigheidKans makenOverheden, stichtingen, belangenverenigingen en ondernemers (inschrijving bij Kamer van Koophandel is vereist) die op een nieuwe manier vorm geven aan een mooi Nederland, maken kans op een financiële bijdrage.
Meer infoMeer informatie over informatiebijeenkomsten, thema’s en planning van de tweede ronde van de Innovatieregeling Mooi Nederland vindt u hier »
Bron:VROM
 

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu stelt in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van inspirerende en vernieuwende projecten en plannen die Nederland mooier maken.

De tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland is vooral gericht op compacte verstedelijking, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving. De projecten moeten overdraagbaar zijn en als inspirerend voorbeeld voor anderen kunnen dienen.

Innovatieregeling Mooi Nederland
Bij de eerste tender van de Innovatieregeling in 2009 werden 224 projecten ingediend. Daarvan hebben er 26 een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk. Overheden, stichtingen, belangenverenigingen en ondernemers (inschrijving bij Kamer van Koophandel is vereist) die op een nieuwe manier vorm geven aan een mooi Nederland, maken kans op een financiële bijdrage. De Innovatieregeling is bedoeld als stimulans en als bijdrage in de kosten voor extra ruimtelijke kwaliteit.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
VROM