Berichten

e fracties van D66 en Groen Links Amersfoort hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend inzake stadslandbouw. Door de huidige economische recessie liggen bouwterreinen vaak voor langere tijd braak. Die zijn dan te gebruiken voor bijvoorbeeld groenteteelt. Maar landbouw in de stad kan ook op daken en muren van gebouwen, of zelfs in leegstaande kantoorpanden.

Hiervoor is wel toestemming nodig, al dan niet in de vorm van een tijdelijke wijziging van bestemmingsplannen; dat kost geld en men vraagt of dit tegen een lager tarief kan voor vrijwillige organisaties. Dit speelt onder meer bij tuinparkvereniging Tuinpark Laakzijde, die grond van projectontwikkelaar Schoonderbeek in bruikleen heeft. Vele tientallen wijkbewoners telen daar groenten, doen aan natuurontwikkeling, ontmoeting en onthaasting en vergroten het natuurbesef en de sociale samenhang in de wijk. Betrokkenen bij Laakzijde willen dit jaar nog starten met een proef met stadslandbouw, gedragen door de wijk.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
De Stad Amersfoort

 

Tijdens de raadsvergadering van 22 september is het initiatiefvoorstel van de Haagse SP “behoudenswaardige bomen in Den Haag” aangenomen door de voltallige gemeenteraad. SP-raadslid Bart van Kent: “Bomen geven lucht en rust in een drukke en volle stad zoals Den Haag. Het is daarom belangrijk dat bomen die al tientallen jaren het straatbeeld bepalen, behouden blijven”.

Den Haag kent veel mooie oude bomen die op geen enkele manier beschermd zijn. Vaak zijn dit bomen die staan in een wijk met weinig groen en daarom van grote waarden. Met dit voorstel worden deze bomen beschermd. Hierdoor moet de gemeente eerst op zoek naar een oplossing, voordat waardevolle bomen gekapt worden. De gemeente Den Haag gaat nu met Haagse groenverenigingen uit het stedelijk Groenoverleg criteria opstellen, die voortaan betrokken worden bij nieuwe plannen van de gemeente waarbij mogelijkerwijs bomen gekapt kunnen worden.
 

 

 


Bron:
SP Den Haag

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.