Berichten

In deze tijd van bezuinigingen, ook van lokale overheden, is het openbare groen vaak slachtoffer – tot verdriet van de omwonenden. Een manier om, als het echt niet lukt om de plaatselijke politiek te wijzen op haar verantwoordelijkheid voor de groene omgeving, toch het groen zo goed mogelijk te onderhouden, is ‘adoptie’ van openbaar groen door buurtbewoners. Die sluiten daartoe een overeenkomst met de gemeente waarin de verplichtingen over en weer worden aangegeven. Zo kan de gemeente zorgen voor het materiaal, terwijl de buurtbewoners ideeën en mankracht aanleveren. Dat kan zowel gaan om planten, snoeien, wieden en maaien, als om het opruimen van zwerfvuil. Sommige gemeenten staan ook toe dat bewoners een gemeenschappelijke moestuin inrichten, op een stukje braakliggend land.
Naast vergroening van de bebouwde omgeving kan zelfbeheer ook zinvol zijn om de onderlinge samenhang en samenwerking binnen de buurt te verbeteren. De gemeente IJsselstein, provincie Utrecht, biedt voorbeelden.

IJsselstein bestaat dit jaar 700 jaar en volgens wethouder Hans Lappee is dit een mooie gelegenheid om IJsselstein groener te maken.  “Met 700 bomen voor 700 jaar stad versterken we ook het historische groene karakter van Ijsselstein.”

Wethouder Lappee ijvert al jaren voor meer groen zegt hij in de Weekkrant Zenderstreeknieuws IJsselstein/Lopik .

“Dit heeft niets met verkiezingen te maken, maar met het idee van IJsselstein als knotwilgenstad. De historie is letterlijk vervlochten met de wilgentenenindustrie.” Volgens Lappee zijn er eind 2010  – tegenover de reguliere 25 bomen – 700 bomen geplant: van knotwilg tot eik. De eerste aanplant staat gepland voor de boomfeestdag op 17 maart, met als thema: Bomen maken onze buurt. “Bewonersgroepen mogen aangeven waar ze meer bomen willen.”

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Weekkrant

 

 

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks IJsselstein voor de periode 2010 – 2014 besteedt de partij veel aandacht aan De Groene Stad.  Volgens de partij is een groene stad een gezonde stad.

In het programma staat het volgende geschreven: “Het behouden en versterken van de groene ruimte verdient meer aandacht, omdat het de stad mooier maakt en omdat groen belangrijk is voor ons dagelijks welzijn.Groengebieden zijn nodig om te kunnen ontspannen, spelen, luieren, wandelen en sporten. De aanwezigheid van groen in de directe omgeving maakt een locatie ook aantrekkelijker voor bedrijven. En groen heeft natuurlijk functies voor dieren en planten in de stad.”

 

De inzet van GroenLinks is onder meer:

  • In het Groenstructuurplan wordt de bestemming van alle groen in kaart gebracht, als leidraad bij beheer en eventuele toekomstige stedebouwkundige ontwikkelingen. Er komt meer aandacht voor de unieke verzameling van fruitboomrassen van IJsselstein.
  • Groen voor iedereen in de buurt. Daarvoor geldt als richtlijn 75m2 per woning (VROM richtgetal).
  • Voor kinderen komt er in iedere wijk een avonturenspeelplaats: een wilde natuurspeelplaats in een groene omgeving waar een kind zelf met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken.
  • Bestaand groen blijft groen. Blijkt groenverlies in specifieke gevallen onvermijdelijk, dan vindt compensatie op zo kort mogelijke afstand plaats, waarbij de oppervlakte en de groenwaarde minimaal gelijk blijven.

Naar het verkiezingsprogramma 2010-2014 »

Bron:
GroenLinks IJsselstein